Skip links

Let's Build The Brave Future Together

Logo - De Kwekerij
Logo - Erasmus+
Logo - T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
Logo - Unicef
Logo - World Central Kitchen
Logo - World Food Programme
Logo - De Kwekerij
Logo - Erasmus+
Logo - T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
Logo - Unicef
Logo - World Central Kitchen
Logo - World Food Programme

About Us

We aim to develop the awareness of acting with the integration of new generation technologies, and make sectoral competencies and trainings that will shape the future accessible to everyone.

Vision

We aim to create a structure focusing on the social impact that is effective and valid all over the world in the field of media and educational technologies in order to develop the skills of the future.

Mission

As The Futureship, we are here to bring all the potential opportunities and motivational aspects of new media to the center of education by combining them with the unlimited power of technology. We are meeting with you to bring creativity, efficiency and target compliance to the innovative learning systems that we develop and optimize.

Focus Areas

We are driven by the power of meeting the needs of the global world requires a new generation perspective. We act with the power of interdisciplinary collaborations to realize this vision.

  • New Media: From the first stage to the last stage; providing project management services covering initiation, planning, implementation, monitoring and control, closure steps
  • Digital Transformation in Education: Offering original, innovative, qualified and modern digital brand production for those who aim to create an effective and sustainable education field
  • Social Impact: Carrying out necessary interdisciplinary and inter-institutional studies for the beneficial changes that shape the future

Faaliyet Alanlarımız

Global dünyanın ihtiyaçlarını karşılamanın yeni nesil bir bakış açısı gerektirdiğine inanıyoruz. Bu vizyonun gerçekleşmesi için disiplinlerarası iş birliklerinin gücüyle hareket ediyoruz.

  • Yeni Medya: İlk aşamadan son aşamaya kadar; başlangıç, planlama, uygulama, izleme ve kontrol, kapanış adımlarını kapsayan proje yönetimi hizmetleri
  • Eğitimde Dijital Dönüşüm: Etkili ve sürdürülebilir eğitim alanı oluşturmayı hedefleyenler için özgün ve yenilikçi kaliteli ve modern dijital marka üretimi
  • Sosyal Etki: Geleceğe yön veren faydalı değişimlerin ortaya çıkması için gerekli disiplinlerarası ve kurumlar arası çalışmalar

Focus Areas

We are driven by the power of meeting the needs of the global world requires a new generation perspective. We act with the power of interdisciplinary collaborations to realize this vision.

  • New Media: From the first stage to the last stage; providing project management services covering initiation, planning, implementation, monitoring and control, closure steps
  • Digital Transformation in Education: Offering original, innovative, qualified and modern digital brand production for those who aim to create an effective and sustainable education field
  • Social Impact: Carrying out necessary interdisciplinary and inter-institutional studies for the beneficial changes that shape the future

Communication Design & Management

Developing a digital identity structure and communication strategies to express in the best way the structure in line with the goals and objectives of the institution, brand, or project

Digital Media & Content Management

Development and management of digital content in the most appropriate way for the market and target audience

Web Solutions

Designing of websites and online platforms developed in line with expectations and needs with a user-friendly interface

Production and Post-Production

Creating impressive video content reflecting the corporate identity and adapting all video content for different platforms

Project Writing and Management

Efficient and effective management of your new project from the idea stage to implementation, with the experience and inspiration we gained through projects developed with the collaboration of international and national organizations

Our Works

Media Portfolio

Our Past Projects

Our Major Projects

Çevrimiçi

Inspirational think tank series via vebinars, online conferences, and training with the professionals from education and business sectors

Geleceğe Seslen

Youth project to improve the vlogging skills of young people in Turkiye in partnership with UNICEF Türkiye, the Ministry of Youth and Sports, and NGO's collaboration

Genç UPSHIFT

Youth project supporting social entrepreneurship supported by UNICEF Türkiye, the Ministry of Youth and Sports, and NGO's collaboration

Çalışmalarımız

Çevrimiçi

İş dünyası ve eğitim sektöründeki profesyonellerle ilham verici think tank webinarları, çevrimiçi konferanslar ve eğitimler

Geleceğe Seslen

UNICEF Türkiye ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ana ortaklığıyla Türkiye'deki gençlerin vlog çekme becerilerini geliştiren gençlik projesi

Genç UPSHIFT

UNICEF Türkiye ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ana ortaklığıyla Türkiye'de sosyal girişimciliği destekleyen gençlik projesi

This website uses cookies (Cookie Policy) to improve your web experience.
Büyült
Kaydır